Bình gốm Biên hòa Bách hoa M10C26

550.000 

Danh mục: