Bình gốm cắm hoa men trơn xanh ngọc sóng biển cao

700.000 

Danh mục: