Chóe Atlantis trồng cây, làm thác nước tiểu cảnh

3.500.000